Lid worden, en dan?

Als u lid wilt worden en benieuwd bent wat u kunt verwachten bij onze vereniging. Als u interesse hebt in de schietsport en overweegt om lid te worden van onze vereniging, vind u hieronder verdere informatie over het te volgen traject, de faciliteiten en de diverse opleidingen.

Uw eerste contact is inmiddels gelegd, want u leest deze pagina dus die stap is al genomen. Een persoonlijke kennismaking wordt door ons erg op prijs gesteld, dus raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen en een afspraak voor een bezoek aan onze accommodatie te plannen.

U kunt dit doen door contact op te nemen met ons secretariaat: info@schietsportroosendaal.nl

Kennismakingsgesprek

Gedurende dit informele gesprek op onze lokatie zal een bestuurslid van onze vereniging u de nodige uitleg geven. Tevens is er natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Indien u dit wenst is er tevens de mogelijkheid om, onder begeleiding van één van onze instructeurs, enkele schoten te lossen.

Contributie

Hoofd lid 195 euro per jaar (incl KNSA bijdrage)

Gezinslid 145 euro per jaar (incl KNSA bijdrage)

Lid tot 21 jaar 135 euro per jaar (incl KNSA bijdrage)

Lid tot 16 jaar 80 euro per jaar (incl KNSA bijdrage)

Eenmalig - inschrijfgeld t/m 16 jaar 22.50

              -  inschrijfgeld andere leden 90 euro

               -  borg voor de toegangs druppel 10 euro

 

Toelatingsprocedure

Als uw interesse gewekt is kunt u na het gesprek inschrijfformulieren meekrijgen. Deze dient u, met enkele pasfoto's en een bewijs van goed gedrag te retourneren. Na ontvangst van deze documenten wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie. Deze geven vervolgens een advies naar het bestuur en deze zal, bij een positief besluit, u vervolgens uitnodigen voor het opleidingsprogramma bij onze vereniging. Wij streven ernaar de gehele toelatingsprocedure in ca. 6 weken af te ronden

Opleidingsprogramma

Wij zijn van mening dat iemand die nieuw in onze vereniging binnenkomt een gedegen opleiding in schietvaardigheid dient te krijgen. De veiligheid staat bij ons immers op nummer één. Daarnaast dient het programma nog een ander doel, namelijk het kennismaken met collega (aspirant)schutters en instructeurs / bestuursleden. Het programma bestaat uit twee opeenvolgende avonden (Intro A & B) van ca. 3 uur. Het lesprogramma wordt aangeboden in twee delen. Enerzijds via een Powerpointpresentatie die door een schietsporttrainer van de nodige uitleg wordt voorzien. Anderzijds door een praktijkgedeelte dat is opgesplits in pistool- en geweerschieten in het kaliber .22. Aan de aspirantleden wordt een boekwerk ter beschikking gesteld waarin zij in alle rust alles nog eens kunnen doorlezen wat in de lesstof behandeld is. Als u als nieuw lid hebt deelgenomen aan de Intro A & B, krijgt u uw schietboekje en badge uitgereikt en kunt u zelfstandig deelnemen aan de oefeningen op onze vereniging.

Na deze twee avonden volgt er nog een derde avond (Intro C). Deze zal ca. 2 maandena na de eerste intro-avond plaatsvinden. Hierbij zal dieper worden ingegaan op de schiettechnische aspecten. Aspirantleden kunnen op deze avond ook hun indrukken kwijt en in een rustige omgeving ervaringen uitwisselen.

Groot Kaliber

De meer ervaren schutters, die toezijn aan een nieuwe uitdaging, kunnen na gebleken geschiktheid, overstappen van .22 wapens naar de Groot Kaliber disciplines. Hiervoor is een speciale avond in het leven geroepen. Op deze avond geven een schietsporttrainer uitleg over de verschillende GK wapens, hun munitie en de disciplines. De aspirant leden zijn vrij om te bepalen of, en wanneer, ze hieraan deelnemen