Certificering

Vereniging gecertificeerd met 1 kroon

Door de KNSA is een certificeringssysteem in het leven geroepen teneinde de kwaliteit en het aanzien van de schietsport in Nederland op een hoger peil te brengen.

Op dinsdag 26 februari 2008 heeft SV Graaf Engelbrecht van Nassau van de Vice-Voorzitter van de KNSA het keuringscertificaat met 1 kroon ontvangen, alsmede de bijbehorende plaquette.

Onze vereniging is de zevende vereniging in Nederland welke bovengenoemd Certificaat met trots in ontvangst mocht nemen.